kimalainen

Aloite pölyttäjähyönteisten elintilan parantamiseksi

Aloite

Tämä aloite on esitetty teknisessä lautakunnassa 28.5.2019

Suomessa on pulaa pölyttäjähyönteisistä. Sellaisten kasvien sadot kärsivät, jotka ovat riippuvaisia eläinpölytyksestä. Yksipuolistuva pölyttäjälajisto myös verottaa luonnonkasvien lisääntymistä.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Kaarinassa selvitettäisi mahdollisuus lisätä kaupungin alueilla pölyttäjähyönteisten elinympäristölle sopivia niittyjä. Ajatuksena on, että kaupungin omistamia nurmialueita kuten teiden pintareet ja sopivien puistoalueiden reuna-alueet jätettäisiin luonnontilaisiksi. Joihinkin alueisiin voisi kylvää kukkivia kasveja. Nyt lyhyelle sängelle leikatut alueet eivät ole pölyttäjien kannalta hyviä ja jatkuva leikkaaminen muutoinkin heikentää monimuotoisuutta. Sopivalla suunnittelulla voidaan löytää jopa säästöjä, kun leikkuu alueet vähentävät.