Lapsiystävällinen Kaarina

Aloite

Kaarinan SDP :n valtuustoaloitteen allekirjoitti 46 valtuutettua.

 

Suomen UNICEF on kehittänyt Lapsiystävällinen kunta -mallin kannustaakseen ja tukeakseen kuntia kehittämään hallintoaan ja toimintatapojaan lapsiystävällisemmiksi ja siten edistämään kunnan nuorimpien asukkaiden oikeuksia. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

 

Lapsiystävälliseksi katsotaan kunta, joka edistää aktiivisesti ja konkreettisilla teoilla lapsen oikeuksia. Tämä tarkoittaa, että lapsen oikeudet näkyvät kunnan politiikassa, ohjelmissa, toimintatavoissa, viestinnässä ja talousarviossa. Lapsiystävällisessä kunnassa lapset ovat aktiivisia toimijoita: heidän mielipiteitään kuullaan, ja he voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Kunnan päätöksenteossa tehdään myös lapsivaikutusten ennakkoarviointia.

 

Lapsiystävällinen kunta –mallissa kunnat ovat sitoutuneita kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Työ alkaa kunnan tekemästä tilannekartoituksesta. Kartoituksen jälkeen kunnassa valitaan toiminnan osa-alueita, joita se alkaa kehittämään. Kahden vuoden jälkeen työn tulokset arvioidaan ja raportoidaan UNICEFille. Raportoinnin jälkeen kunta voi saada UNICEFIN Lapsiystävällinen kunta- tunnustuksen.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kaarinan kaupunki lähtee tavoittelemaan UNICEF:in lapsiystävällinen kunta tunnustusta ja aloittaa systemaattisen sekä aktiivisen lapsien oikeuksien edistämisen.