Ehdokkaat Kaarina

Seurakunta – Yhteisvastuun yhteisö

Etusivu

Seurakunta, jossa ketään ei jätetä yksin. Seurakunta, jossa kaikista pidetään huolta. Seurakunta, jossa kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Nämä ovat arvot, jotka ohjaavat SDP:n ehdokkaita seurakuntavaaleissa ja kirkon luottamustoimissa, jos heidät niihin valitaan.

Kirkon toimintaa ohjaavat arvot ja ne ovat pitkälti samat sosialidemokraattisen liikkeen arvojen kanssa. Solidaarisuus, keskinäinen suvaitsevaisuus ja jokaisen kanssaihmisen kunnioitus. Tärkeää on myös jokaisen vastuu ympäristöstä, johon seurakunta voi vaikuttaa mm. kiinteistöjensä ja omistustensa kautta.

Demarit eivät ota kantaa kirkon opillisiin kysymyksiin, sen tekee kirkolliskokous. Mutta siihen, mihin seurakuntien paikallista toimintaa painotetaan, on mahdollista vaikuttaa myös näissä vaaleissa. Ihminen on kaiken keskiössä, nuoriso- ja diakoniatyö etulinjassa.

Meiltä Kaarinasta on kuusi ehdokasta, jotka jokainen allekirjoittavat nämä arvot ja heitä voit äänestää niin paikalliseen seurakuntaneuvostoon ja koko yhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

SDP-Kaarinan ehdokkaat ovat:

Jari Andersson – Ympäristötyöntekijä

Anitta Aaltonen – Erityisopettaja

Irja Gustafsson – Sosiaaliohjaaja

Ilari Hyytiäinen – Sähköasentaja, toimitsija

Jarkko Järvinen – Eläkeläinen

Kauko Pihlava – Eläkeläinen

Ennakkoäänestys 6.-10.11.

Varsinainen vaalipäivä 18.11.