Pidetään huolta ihmisten Kaarinasta

Etusivu

Kaarinan Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajan Timo Virkkulan puhe kaupunginvaltuustossa 13.11.2017.

Positiivinen rakennemuutos Lounais-Suomessa tuo meille Kaarinaankin hyvää, jos me osaamme ottaa siitä osamme. Uusia ihmisiä haluaa muuttaa seudulle, jos me olemme valmiit ottamaan heidät vastaan.

Se tarkoittaa hyviä peruspalveluita, viihtyisää ympäristöä, kaikista väestöryhmistä tasa-arvoisesti huolehtivaa kaupunkia, ihmisten Kaarinaa. Ihmisistä huolehtimista varhaiskasvatuksesta, ikäihmisten monimuotoisiin palveluihin.

Sosialidemokraatit pitävät erittäin tärkeänä, että ajamamme subjektiivisen päivähoidon rajauksen poisto toteutetaan, varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pidetään ennallaan, eikä koroteta lain sallimaan maksimiin. Sillä kaikki mikä on maan hallituksen mukaan laillista, ei välttämättä ole hyväksi kaarinalaisille. Ostopalveluiden pitäminen hallittuna osana varhaiskasvatuksen palvelupakettia on tätä päivää, mutta viimeksi tänään on herätelty valtakunnan mediassa keskustelua siitä, kuinka paljon kunnan varhaiskasvatuspalveluita on turvallista antaa yksityisten hoidettavaksi, koska järjestämisvastuu säilyy kuitenkin kaupungilla itsellään. Meillä on hyvää yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa, mutta varhaiskasvatuksen laajamittaiseen yksityistämiseen ei ole mitään syytä. Omat palvelumme ovat paitsi laadukkaita ja haluttuja, myös kilpailukykyisiä hinnoiltaan.

Jotta näitä varhaiskasvatuspalveluita kehitettäisiin edelleen parhaaseen mahdolliseen suuntaan, pitää päätöksenteon tueksi tehdä kattavia lapsivaikutusarvioita. Pitää jo ennakoivasti selvittää, miten aikomamme toimenpiteet vaikuttavat lasten elämään? Nämä lapset ovat nimittäin ne varsinaiset varhaiskasvatuksen asiakkaat, eivät heidän vanhempansa.

lapsia

Kasvun jatkuessa siirrytään koulutielle, jonka pitää olla turvallinen ja terveellinen kaikille kaupunkilaisille. Turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt voidaan saavuttaa vain tekemällä johdonmukaisesti töitä niiden eteen. Viimeisen vuoden aikana on tullut selväksi, että kaupungin organisaatiossa on vielä runsaasti opittavaa sisäilmaongelmien käsittelyssä ja hoitamisessa, mutta näistä virheistä oppimalla ja ne korjaamalla, meillä on mahdollisuus rakentaa ja remontoida terveet koulut kaikille.

Meille sosialidemokraateille on myös sydämen asia, mitä tapahtuu näiden terveiden seinien sisällä. Kaarina on kasvukunta ja se näkyy myös kouluissa. Nyt meidän pitää huolehtia siitä, että tuo kasvu myös rahoitetaan, eikä vain kaavoiteta. Me olemme, kuin huomaamatta, leikanneet koulujen toimintamenoista, kun olemme olettaneet niiden tulevan toimeen edellisen vuoden rahoilla, vaikka oppilasmäärissä on tapahtunut kasvua koko ajan. Pidämmekin tärkeänä, että oppimateriaaleihin saadaan reilu tasokorotus, jolla voidaan kuroa umpeen vuosien saatossa syntynyttä vajetta esimerkiksi oppikirjojen uusimisessa, sillä vaikka seilaamme digitalisaation aallonharjalla, eivät oppimateriaalituottajat ole vielä sillä tasolla, että voisimme jättää kirjat historiaan. Kaarinassa käytössä oleva hybridimalli, jossa opettaja päättää parhaan materiaalin käytöstä, on erinomainen.

Oppimateriaalien lisäksi kannamme huolta myös tuntikehyksen riittävyydestä. Jollemme huolehdi, että perusopetukeen, siihen koulunkäynnin kovaan ytimeen, on riittävästi tunteja käytössä, on meidän turha lisätä yhtäkään kokeilua tai pilottihanketta syömään jo niukkenevaa opetusresurssia. Uudet kokeilut ja pilottihankkeet tulee suunnitella ja valmistella huolella, ei tuoda pikaisina heittoina budjettipöytään, varsinkin, koska kyseessä tulee aina olla useammaksi vuodeksi tarkoitettu kokeilu ja näissäkin seuranta, sekä vaikuttavuusarviot tulee olla jo ennalta määrätty.

Sosiaalidemokraatit pistävät ilolla merkille myös lukiomme kehityksen ja uuden avauksen Focus-linjan merkeissä. Sen myötä meillä on kahden veturin, Focuksen ja Musiikkiteatterin, vetämä lukio, joka houkuttelee kaarinalaisia suorittamaan opinnot loppuun oman kunnan lukiossa ja tarjoaa seutukunnan muillekin nuorille varteenotettavan vaihtoehdon. Lukiossakaan ei pidä väheksyä ns. peruslinjan opiskelua, mutta 16-vuotiaana osa nuorista jo näkee oppimispolkunsa tulevaisuuteen selkeämmin ja halu valita joku erikoistava lukiolinja on perustellumpaa.

Sote-asioissa me sosialidemokraatit seuraamme huolestuneina maan hallituksen toimia, tai toimettomuutta, miten vaan. Mutta samalla korostamme omien laadukkaiden palveluidemme tärkeyttä. Meillä Kaarinassa korostetaan ennaltaehkäisyä sote-palveluissa, joka onkin viisasta. Hyvät ja riittävät peruspalvelut ovat parasta ennaltaehkäisyä, jota kaupunki voi asukkailleen tarjota. Uusien kokeilujen pitää perustua olemassa olevan palvelun parantamiseen ja näiden kokeilujen vaikuttavuutta pitää voida arvioida. Siksi huolellinen valmistelu näissäkin on tärkeää. Kun toiminnalle on jo aloitettaessa asetettu selkeät tavoitteet ja mittarit, on vaikuttavuuden arviointi helppoa. Yhtään kokeilua ei pidä vakinaistaa, ennen kuin sen vaikuttavuus, palvelua parantavana ja/tai rahaa säästävänä, on todistettu.

Kaarina on kasvukunta, johon muuttaa paljon työssäkäyviä ja lapsiperheitä, mutta nopeimmin kasvava väestöryhmä on kuitenkin ikäihmiset. Heidän palveluistaan, vaikkapa lähiliikuntamahdollisuuksistaan huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Meidän tulee myös varautua maakuntauudistukseen ja sen mahdollisesti toteutuessa huolehtia, että Kaarinan ääni ja meidän hyvät mallimme pysyvät, mahdollisesti leviävät muuallekin.

Sosialidemokraatit pistävät ilolla merkille, että vapaan sivistystoimen uusi lippulaiva, Kaarina-talo, saadaan käyttöön. Uusi kirjasto tietysti etunenässä, mutta talo mahdollistaa uudella tavalla konserttitoiminnan ja taidenäyttelyt kaupungissamme, eikä tämä ole vähäinen asia viihtyvyyttä ja vetovoimaa mietittäessä.

Kaarina-talon ulkopuolista kaupunkia pitää myös kehittää viihtyvyys- ja vetovoimatekijänä. Esimerkkeinä vaikkapa, Hovirinnan ranta-alueen kehittäminen kaupunkilaisten yhteiseksi olohuoneeksi, keskustakaavoituksessa syntyvä uudenlainen tori ihmisten kohtauspaikaksi, moninaiset lähiliikuntapaikat ympäri kyliä, frisbee-golf kentät, koirapuistot, levähdyspenkit, kaikki ne rakentavat Kaarinan imagoa paremmin, kuin yksikään mainostoimiston miettimä fontti tai väriyhdistelmä.

Elämme positiivisen rakennemuutoksen maakunnassa ja meillä on osamme otettavissa myös kasvavasta yritystoiminnasta. Yrityspalveluiden pitäminen notkeina ja joustavina, sekä kaavoituksen linjakkuudesta huolehtiminen ovat niitä tekijöitä, jota nostavat meidät joka vuosi, kaikissa yritysilmastotutkimuksissa, maan kärkipaikoille. Näistä pitää huolehtia myös jatkossa ja katsoa, että Kaarinan Kehitys Oy hoitaa mahdollisimman tehokkaasti sille uskotut tehtävät.

Seutukunnan yhteisissä asioissa meidän tulee puolustaa Kaarinalaisten etua. Se mikä on turkulaisille hyvää, ei välttämättä ole sitä kaarinalaisille. Esimerkkinä vaikkapa joukkoliikenne, jossa investoiminen yhdellä linjalla kulkevaan raitiovaunuun kurjistaisi väistämättä bussiliikennettä, jonka varassa Kaarinan joukkoliikenne jatkossakin kaupunkirakenteemme takia on.

Sitten muutama sana investoinneista. Kuten on moneen kertaan todettu, me olemme kasvukunta ja tuo kasvu edellyttää investointeja. Tähän budjettiesitykseen laadittu investointiohjelma on kunnianhimoinen, mutta kuitenkin tasapainossa. Se on kaikki kaarinalaiset huomioon ottava. Me teemme nyt päätöksiä pitkälle tulevaisuuteen, siksi hätäiset muutokset valmistelun tässä vaiheessa ovat vaarallisia. Historia on osoittanut meille, mitä tapahtuu, kun leikataan vähän sieltä ja hieman tuolta, vailla kunnollisia selvityksiä.

Me sosialidemokraatit olemme tyytyväisiä nyt laadittuun investointiohjelmaan, koska se huolehtii kaupunkilaisten hyvinvoinnista tasa-arvoisesti. Hovirinnan rantaan saadaan kaupunkilaisten olohuone, koulut saadaan terveellisiksi ja turvallisiksi, liikuntahalli tuo harrastusmahdollisuuksia kaupunkilaisille, lähiliikuntapaikat edistävät terveyttä, päiväkotien pihat saavat piristystä. Ja niin edelleen.

Investoinneista päätettäessä tulee pitää järki kädessä. Meidän ei tarvitse rakentaa monumentteja tulevien sukupolvien ja arkeologien hämmästeltäväksi, vaan hyvää käyttöomaisuutta kaupunkilaisille. Ja samalla muistaa se, että muitakin rakennuksia, kuin 1800-luvulta peräisin olevia hirsikartanoita, voi ja kannattaa korjata.

Lopuksi sosialidemokraatit haluavat nostaa esille yhden Kaarinan tärkeän vetovoimatekijän. Kaupungin henkilöstön, joka vaikeinakin aikoina, niukkenevillakin resursseilla, tekee erinomaista jälkeä, josta tuoreimpana esimerkkinä viherpalveluiden pokkaama ympäristöpalkinto.